top of page
Hoe het rendement en de levensduur van uw zonnepanelen verhogen

 

 

Het rendement van uw investering is omgekeerd evenredig verbonden met de vervuiling ervan.

 

Een zonnepaneel werkt door zoveel mogelijk licht naar de zonnecellen te brengen. 

Wanneer uw pv-installatie vervuild is, komt er minder zonlicht tot bij de zonnecellen en zullen deze minder efficiënt energie opwekken.

 

De raampartijen van uw woning vervuilen ook, dus waarom zou dat bij uw pv installatie anders zijn. Een fikse regenbui reinigt uw raampartijen ook niet, ze worden ten hoogste gespoeld. Het aanlagen van glas wordt daardoor niet tegengehouden.

 

(Natuurlijke), atmosferische, industriële of agrarische vervuiling dragen er allemaal in meer of mindere mate toe bij een terugval van het rendement van uw pv installatie. De levensduur of het waardebehoud van uw installatie alsook het terugverdienmodel blijft behouden door een periodiek onderhoud van uw installatie.

 

Een terugval van het rendement kan vele oorzaken hebben, van technische (PID,…) tot natuurlijke (oost-west beweging van de zon, schaduw) oorzaken en vervuiling van allerlei aard.

Wat is osmose of R0 (Reverse Osmosis) water?

 

 

Osmose water is water in zijn zuiverste vorm.

Het is leidingwater of regenwater recuperatie, waaruit alle onzuiverheden (zouten, kalk, zink, nikkel mangaan, ammonium, nitraten enz.) zijn weg gefilterd.

 

Er is een eerste zuivering door een sediment- en carbonfilter, daarna wordt onder druk en door middel van het fijnmazig membraan de overige vervuiling gefilterd en als allerlaatste wordt het ontharden door middel van DI-korrels.


Het uiteindelijke resultaat is een vloeistof die bijna uitsluitend bestaat uit waterstof en zuurstof, wat men het permeaat noemt in het zuiveringsproces. Dit permeaat wordt opgevangen in een buffertank.

 

Het zijn de vrije waterstof ionen in het RO water die in staat zijn om atmosferische vervuiling op het glasoppervlakte of andere ondergrond zeer goed op te lossen. Het membraan van de RO drukunit houdt onzuiverheden tegen maar laat wel gassen door, hierdoor bevat het RO water meer zuurstof dan gewoon water. De zuurstof verlaagt de zuurtegraad van het water, wat dan weer zorgt voor een nog beter oplossend vermogen.

 

Omdat het ook ontdaan is van alle zouten, droogt het, na zorgvuldige spoeling, volledig streeploos op met een onberispelijk proper, streeploos eindresultaat zonder gebruik van detergenten.

 

Een ecologische oplossing/onderhoud voor uw groen stroomproductie.

Bij grotere projecten vragen wij toegang tot een wateraansluiting, om tijdens het onderhoud ter plaatse, osmose water te kunnen aanmaken en zo de continuïteit te kunnen verzekeren zonder dat er verplaatsingen nodig zijn om osmose water bij te tanken, tijdsverlies door aanmaakproces e.d. Per dag op locatie voorzien wij reeds 500 liter RO water. 

Het water is neutraal voor uw regenwater recuperatie, ev. vijvers, beplanting, huisdieren e.d.
 

Werken met telescoopstelen of halfautomatisch

 

De Europese richtlijn voor het werken op hoogte bepaalt dat men voor kortstondig ladder werk niet hoger mag dan 7.5 meter stahoogte met een reikwijdte van maximaal 1 armlengte.


Veilig kunnen werken op hoogte is van vele factoren afhankelijk en de locatie is daar een heel bepalende factor in. 

Daarom kiezen wij ervoor om van op de begane grond met uitschuifbare telescoopstelen in combinatie met RO water te werken.

De borstels zijn uitgevoerd met gespleten haarpunten voor een extra reinigingskracht

zonder krassen op glasoppervlak of omranding.

Hierdoor sluiten we repetitief en potentieel gevaarlijk ladder werk uit, mocht er voor het uitvoeren van het onderhoud een hoogtewerker nodig zijn dan wordt dit steeds in overleg met u besproken en apart aangeboden.

De uitvoering en bereikbaarheid van ieder project wordt op basis van de beschikbare foto’s en of besprekingen met de klant bepaald.

Wij investeren steeds in veilige en duurzame oplossingen voor onze dienstverlening en klanten, alle gebruikte materialen zijn gekeurd en goed bevonden door nationale en internationale keuringsinstanties (OCB,TUV,…) het gebruik van onze halfautomatische reiniging van pv installatie is door de fabrikanten erkend en toegelaten op de panelen.

Sommige opstellingen vragen een halfautomatische oplossing welke ons toelaat efficiënt,  veilig en met een hoge werksnelheid een constante kwaliteit van afwerking te garanderen.


Een kostenefficiënte oplossing voor het onderhoud van KMO/industriële en agrarische opstellingen waarbij een groot aantal aaneengesloten vlakken, lange strings met meerdere lagen (grond of dakopstelling) of waar de bereikbaarheid van het zadeldak het niet toe laat om veilig te werken.

Oorzaken van vervuilde zonnepanelen en PV installaties

 

 

Afhankelijk van de opstelling van uw installatie kunnen we de manier van opbouw/aanlagen van de vervuiling en het effect op de module onderverdelen in 2 manieren.

Horizontaal

Voor horizontaal geplaatste zonnepanelen gaat een deel van de zonnepaneel minder opbrengst leveren, maar heeft niet direct invloed op de gehele prestatie van het paneel. Dit komt omdat de cellen op een paneel in strings zijn opgedeeld. De onderste string gaat  gewoon slechter presteren, maar de bovenste strings blijven hun opbrengst leveren.Verticaal

Vuil en stof dat op de zonnepanelen zal vanzelf naar de onderrand van de zonnepaneel spoelen. Hierdoor komt er een ophoping van vuil en alg tegen de onderste aluminium rand van de zonnepaneel. Dit hoopt zich op tot de eerste rij zonnecellen.

Verticaal geplaatste zonnepanelen hebben daardoor veel meer last van vuil dan horizontaal geplaatste zonnepanelen:

Voor verticale geplaatste zonnepanelen is vuil onderaan de paneel dus veel kwalijker. Het vuil zorgt er namelijk voor dat de zonnecellen van alle strings van de module minder gaan presteren.

Zorg er dus voor dat de ophoping van vuil beperkt wordt.  Regelmatig tussentijds onderhoud kan hier een oplossing bieden.Regionale en sector specifieke vervuiling

De geografische ligging van pv installatie bepaalt of de lucht in meer of mindere mate schadelijke stoffen bevat.*

Deze schadelijke stoffen kunnen een pv installatie extra belasten en is het noodzakelijk om in een gebied met een vervuilende industrie of een gebied aan de kust meer aandacht te besteden aan het onderhouden van de zonnepanelen.

Naast de geografische ligging en de eventuele vervuiling die daarmee gepaard gaat moeten we ook rekening houden met sector specifiek vervuiling in een agrarische of industriële omgeving.

U begrijpt, iedere locatie is anders en afhankelijk daarvan stellen wij een werkwijze en/of onderhoudsfrequentie voor om uw rendement te maximaliseren.

*C1 : droge zone met lage vervuiling.
*C2 : landelijke gebieden met lage vervuiling.
*C3 : Stedelijk gebied met middelmatige vervuiling, kustgebieden met lage concentraties aan chloriden.
*C4 : Industriële gebieden met hoge vervuiling, droge kustgebieden
*C5 : Industriële gebieden met zeer hoge vervuiling
*Cx : Industriële gebieden met extreme vervuiling

Veiligheid op de werkplek, attesten en certificaten

 

 

VCA B/VOL

attest hoogwerkerIPAL

GOVIII touwtechnieken PBM

Door het slim inzetten van bedrijfsmiddelen moeten we niet per se op uw dak staan, dit proberen we dan ook tot een minimum te beperken. (risico,…) gebruik van ladder stopper (stabiele ondergrond), laddergrip.

Visuele controle op beschadigingen en buitengewone slijtage

 

 

Wanneer we bij het onderhoud van uw pv installatie vaststellen dat er beschadigingen of buitengewone slijtage is, zullen wij niet nalaten,u, de site verantwoordelijke of andere aangewezen contactpersoon te wijzen op deze beschadigingen aan, op of rond de modules.

* Vorming van hotspots
* Loshangende kabels, klemmen of kabelgoten
* Insijpelend vocht en ongewone condensvorming
* Onderbrekingen tussen cellen en/of srings
* Breuk glasplaten
* Gebrekkige of foutlopende Motorisatie 

Voor grote industriele installaties kunnen we een visuele controle van de PV-installatie voorstellen op basis van een checklist en situering van het defect.

 

visuele_controle
Attesten
Vervuilin
Telescoopstelen
Osmose
Rendement
bottom of page